dijous, 18 de febrer de 2010 | |

Castelao i el nacionalisme gallec
L'any 1918, Castelao assisisteix a la 1ª Asamblea Nacionalista de Lugo i declara:

"Tendo Galiza tódalas características esenciaes de nazonalidade, nós nomeámonos, d-hoxe para sempre, nazonalistas galegos”

(Tenint Galícia totes les característiques essencials de nacionalitat, ens anomenarem, des d'ara i per sempre més, nacionalistes gallecs)