dilluns, 22 de març de 2010 | |

L'art dels castros

Els habitants dels castros van treballar la pedra, la ceràmica i els metalls. La pedra no la van usar només per construïr, sinò també per a realitzar molts objectes d'ús quotidià: molins naviformes i circulars, abeuradors, motllos per a fundició, destrals i altres eines, etc.. Quant fa a la cerámica, en feien de diverses formes i mides, amb decoracions i triangulacions, formes de "S", cercles concèntrics, cordons fetes a base de incisions, estampacions i excisions o pseudoexcisions.

Torques d'or. Cultura castrexa. Museo de Lugo.
El metall més treballat segueix essent el bronze: calderes amb nanses (en ocasions decorades), puntes de llança, mànecs de punyals d'antenes, ganivets, anells, contes de collar... També han aparegut algunes restes de ferro. Especial importància té l'orfebreria: torques, braçalets, diademes, amulets,... amb diverses tècniques: estampat repujat, filigrana, granulat, arracades i collars articulats. La plàstica que conservem està realitzada en pedra, i data dels s. I aC - I dC. En podem distingir diverses peces: Guerrers: S'han trobat més de dues dotzenes de figures en Portugal, Ourense i Pontevedra. Es tracta d'escultures de militars en parada. Les hipótesis sobre la seva significació son diverses: podría tractar-se d'estàtues funeràries, honorífiques, herois divinitzats...
Cap esculpit en pedra granítica, procedent del Castro de Santa Iria. Museu de Briteiros (Foto: X.Sierra)
Caps humans: Seríen representacions de diferents sub imagine, com les que es feien a la resta de l'Imperi Romà.
Figura sedent de Xinzo da Limia. Museu d'Ourense.
Caps zoomorfs: A la majoria dels casos no es fàcil saber a quin animal representen. Hi ha algunes segures que representen porcs i d'altres que semblen serps, gossos, cabres, braus o ovelles. Podrien ser protectors dels ramats. Figures sedents: Només tenim quatre peces: Braga, Xinzo de Limia (2) i Lanhoso. Eren representacions masculines (la de Braga té un evident fal·lus) i solen portar una ofrena a les mans. Tenien doncs una funció funerària similar a la tradició mediterrània (similar a la ibèrica Dama de Baza, per exemple). També hi ha moltes figures d'altre mena, amb variades interpretacions.
Decoració de portes de cases castrexas, del castro de Briteiros (Foto: X. Sierra)
Decoracions arquitectóniques: Aquí s'inclouen els frisos i decoracions de construccions diverses. La seva decoració és sempre de tipus geomètric, repetint sempre els mateixos motius: cordons, espirals, trisquels o tetrasquels, trenes... Motius i símbols similars es repeteixen també a l'orfebreria. Menció apart mereixen les "Pedras formosas": Es tracta de peces monolítiques de grans dimensions de les que ja hem parlat en tractar dels banys rituals, i que separarien la antecàmara de la càmara de vapor. Estàn profusament decorades amb motius geomètrics similars als ja al·ludits. Xavier Sierra